X
Hledat...

 

 

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Navigo Point s.r.o. a Vilém Urban, jako společní provozovatelé e-learningového portálu elearning.navigocz.eu, zpracovávají osobní údaje v souvislosti se svou činností – poskytováním služeb elektronického i prezenčního školení. Společnost je správcem těchto osobních údajů.

Jaká data zpracováváme, o kom a z jakých důvodů

Kdo má k osobním údajům přístup

Ke všem osobním údajům má přístup pouze majitel společnosti za účelem poskytování služeb definovaných smlouvou.

Zaměstnanci společnosti mají přístup pouze k seznamům účastníků prezenčních školení.

Vaše osobní údaje můžeme předat personálnímu oddělení, a to pouze v případě, že objednatelem školení je váš zaměstnavatel.

Zpracování osobních údajů můžeme svěřit dalším zpracovatelům, u kterých zajistíme dodržování podmínek ochrany osobních údajů takovým způsobem definovaným v tomto dokumentu. Data v žádném případě nenecháváme zpracovávat mimo EU.

Jak dlouho údaje uchováváme

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro dané účely.

Smluvní informace uchováváme do uplynutí promlčecí lhůty pro případ řešení nároků nebo stížností.

Některé informace uchováváme po dobu požadovanou zákony (zejména Zákoník práce, daňové zákony, zákon o úřednících územních samosprávných celků).

Jak vaše osobní údaje chráníme

Osobní údaje ve fyzické podobě (smlouvy, dokumenty) ukládáme v uzamčených místnostech, ke kterým má přístup pouze majitel společnosti.

Osobní údaje v digitální podobě uchováváme takovým způsobem, aby k nim měli přístup pouze oprávnění zaměstnanci.

Pro ochranu osobních údajů využíváme metodiku normy ISO 27001 – Systém řízení bezpečnosti informací.

Jaká jsou vaše práva jako subjektu námi zpracovávaných osobních údajů

Podle právních předpisů a vzhledem ke způsobu a účelům zpracování osobních dat v naší společnosti, máte zejména tato práva:

Máme povinnost vašim žádostem vyhovět, ale některá práva lze uplatnit jen v určitých případech.

Žádost o uplatnění vašich práv můžete podat pouze vy, jako subjekt osobních údajů, nebo váš zákonný zástupce.

Žádosti nebo dotazy k problematice zpracování osobních údajů posílejte na e-mail osobniudaje@vilemurban.com.

Vaši identitu budeme u každé doručené žádosti ověřovat primárně podle e-mailové adresy. Pokud identitu neověříme tímto způsobem, budeme požadovat další informace.

Vaše žádosti zpracujeme do 30 dní od ověření vaší identity.                                                              

Tento dokument je účinný od 25. května 2018.

 

 

iconNavigoPoint.cz
Vilém Urban
Milady Horákové 201/119
160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO 71719491
Id datové schránky : zuy8xhq
icon+420 732 326 269
iconvilem@navigocz.eu