Komunikační dovednosti - umění přirozené komunikace

(č. akreditace AK/PV-418/2008)

"Nedělejte to, co druzí, ale to, co vychází z vás. Buďte originální, nenapodobujte, nekopírujte. Definice, citáty… nejsou vaše. Vymýšlejte a tvořte nové. Co je podle vás řeč?"

Jedná se o dvoudenní kurz, který Vám pomůže zlepšit schopnost efektivně se vyjadřovat a domluvit se bez používání příruček a jiných naučených předpokladů o tom co je a co není správná komunikace. Dvoudenní kurz je záměrně rozdělený na dva dny, mezi kterými je ca 3 týdenní odstup, abychom druhé setkání mohli využít k nasbíraným reflexím z vaší práce a tím pádem se výrazně zvýšila pravděpodobnost nově získané zkušenosti co nejvíce začlenit do vašeho prostředí.  

 • v rámci kurzu si zvýšíte citlivost na mnohdy skryté složky komunikace a pochopíte potenciální zdroje nedorozumnění a konfliktu
 • zlepšíte svoji schopnost "nastavit se" na druhého a ošetřit jeho potřeby
 • zlepšíte schopnost být v komunikaci sami sebou a tím pádem budete schopni efektivněji a přirozeněji naplňovat to, co většina lidí řeší v komunikaci na prvním místě - a tím je "funkční klima". Neboť není porozumění bez toho, aniž bychom se u toho cítili příjemně a bezpečně.

Kurz přináší nejen výklad jednotlivých témat, ale též práci v malých skupinách, společné diskuse o možnostech, jak pracovat s protistranou (žadatel, kolega, nadřízený, podřízený…), modelování rozhovorů a v neposlední řadě také prostor pro výměnu zkušeností a názorů.
 

Obsah kurzu:

 • základní principy komunikace
 • jak zjistit u druhého jeho postoje, názory, záměry
 • jak najít to pravé téma (mnohdy není jednoznačné co žadatel skutečně chce…)
 • rozlišení pomoci a kontroly/přebírání starosti
 • bezpečí v komunikaci
 • fáze rozhovoru
 • osm profesionálních způsobů práce a rozdíly ve vedení rozhovoru
 • vyjasnění cílů pracovníka a protistrany
 • profesionální způsoby podpory (pomoci)
 • jak dbát na bezpečí pracovníka a protistrany
 • užitečné otázky
 • práce s časem v rozhovoru
 • řešení problémových situací


Rozsah:

2 dny

Termín:

připravujeme, 9h – 16h

Lektoři:

Vilém Urban

Místo konání:

Klimentská 50, Praha 1 (mapa)

Osvědčení:

účastník obdrží osvědčení v rámci akreditovaného vzděl. programu podle § 31 zákona č. 312/2002

Cena:

2200,- Kč


V případě zájmu si rezervujte své místo nejpozději do .. zde - PŘIHLÁŠKA, nebo na e-mailové adrese This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Copyright © 2019 NAVIGO. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.