Asertivní komunikace

(č. akreditace AK/PV-337/2009)

Asertivitou rozumíme strategii v jednání a v komunikaci s lidmi. Chápeme ji jako způsob jak prosadit své požadavky. Otázky, které si v  tomto kontextu nejčastěji potřebujeme zodpovědět: Co mám udělat pro to, abych nejednal na úkor druhých, ale zároveň nepřipustil jednání ostatních na můj účet? Jak si zvýšit svou sebedůvěru a sebevědomí  a přitom zachovat lidskou důstojnost pro sebe i pro druhé lidi? Seznámíte se způsoby jak asertivitu začlenit do svého života. Objevíte silné a slabé stránky, kterých se dopouštíte jak ve svém chování, tak v hodnocení a chování druhých lidí. Zvláštní část je  věnována slovní a mimoslovní komunikaci.
 

Obsah kurzu:

Sebevědomí:

 • čím je utvářeno
 • sebedůvěra
 • role vnitřního dialogu
 • silné / slabé stránky

Sebereflexe:

 • jak vnímám sebe a druhého v procesu rozhovoru

Komunikace:

 • na čem stojí běžná komunikace
 • překážky v komunikaci
 • co ji rozvíjí
 • proces rozhovoru

Asertivní jednání:

 • co očekávám
 • kam potřebuji dojít
 • na čem poznávám jak se mi to daří (kriteria)
 • s čím jsem spokojen a co ještě potřebuji změnit
 • metody a techniky asertivity


Rozsah:

1 den

Termín:

13.12. 2018, 9h – 16h

Lektoři:

Vilém Urban

Místo konání:

Klimentská 50, Praha 1 (mapa)

Osvědčení:

účastník obdrží osvědčení v rámci akreditovaného vzděl. programu podle § 31 zákona č. 312/2002

Cena:

1200,- Kč 


V případě zájmu si rezervujte své místo nejpozději do 6.12. 2018 zde na e-mailové adrese This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Copyright © 2019 NAVIGO. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.