Projektová řízení, analýzy a další

Projektové řízení

Máme dlouholeté zkušenosti při typu spolupráce, kdy jsme spojovací článek mezi zadavatelem a dodavatelem. V tomto vztahu pomáháme zadavateli jak s definicí zadání a nastartováním projektu, tak s kompletním řízením projektu a kontrolou kvality výroby. V tomto typu spolupráce záleží, v jakém úseku při průběhu projektu bude naše působnost.

Naše nabídka spočívá na těchto etapách a zásadách:

 • Vstupní vhled do problematiky

  Pomůžeme klientovi utřídit hlavní požadavky. Výsledkem musí být dokument, který jasně definuje cíle projektu a je srozumitelný jak zadavateli, tak dodavateli. Zde je nutná součinnost nejvyššího managementu a případně vybraných pracovníků z IT oddělení a odborných oddělení pokud to projekt vyžaduje.
 • Moderovaný sběr požadavků

  Hodí se zejména pro větší organizace, kdy je třeba nově utřídit větší množství informací a dát jim novou vyhovující strukturu. Zde je vhodná součinnost s vybranými vedoucími pracovníky z vyššího a středního managementu. Rovněž se zde nově určuje odpovědnost za plnění této nové struktury.
 • Konzultace s objednavatelem nad smluvním vztahem s dodavateli

  • Definice předmětu plnění včetně etapizace
  • Platební kalendář
  • Definice součinnosti
  • atp…
 • Řízení kvality

  • Projektové dokumentace
  • Grafického designu
  • Výroby
  • Zaškolení
  • atp…
 • Tvorba zadávací dokumentace

  • Tvorba informační struktury
  • Soupis funkčních i nefunkčních požadavků
 • Grafický design

  • Řešení responzivity (Přístupnost pro různé typy zařízení mobilní platformy atp…)
  • Dle zásad User friendly (Uživatelsky intuitivní ovládání s ohledem na váhu informací a jejich přehlednost)
  • Dle zásad Blinded friendly (přístupnost pro zrakově postižené)
 • Celkové hodnocení projektu a kontrola naplnění jeho definovných cílů


Tvorba analýz a případových studií

V případě, kdy klient zatím pouze uvažuje nad projektem, který nemá konkrétní obrysy, pak slouží k lepšímu rozhodnutí například vstupní analýza nebo případová studie, která odkryje životaschopnost, rentabilitu nebo použitelnost daného projektu.

Poradenství

Jedná se o jednorázové nebo etatizované poradenství ohledně řízení projektů dle zásad efektivního a transparentního projektového řízení (viz. výše). V tomto typu spolupráce projekt neřídíme, ale klienta vybavíme potřebnou znalostí pro minimalizaci nežádoucích výsledků.


Kliknutím na obrázek zobrazíte reference

Reference ICT

Copyright © 2018 NAVIGO. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.