Praktická čeština pro úředníky - úprava písemností

(č. akreditace AK/PV-234/2014)

Cílem kurzu je seznámit vás s úpravou písemností dle normy ČSN O1 6910 účinnou od 1.8. 2014 a se spisovnou češtinou tak, abyste si rozšířili své znalosti a dovednosti práce s psaným textem, abyste se v písemném projevu vyjadřovali spisovnou češtinou, vyvarovali se chyb typických pro "jazyk úředníka". Kurz bude probíhat interaktivním způsobem a pomocí praktického nácviku umožní účastníkům osvojit si užitečné jazykové vzorce pro úřední komunikaci především v písemné podobě.

Obsah kurzu:

  • úprava písemností dle normy ČSN O1 6910 – psaní odrážek, číslic, data, grafická úprava dopisu,…
  • písemná komunikace – běžná, e-mailová

    • charakteristické rysy běžné písemné komunikace
    • charakteristické rysy e-mailové komunikace
  • stylizace textu – oslovení, útvary vyššího a nižšího stylu,
  • interpunkce, psaní číslic
  • větná stavba – shoda podmětu s přísudkem, souvětí (kolik toho unese); kompozice textu (jak dělit text na odstavce)
  • útvary administrativního stylu – žádost, stížnost, dopis, pozvánka, ...

 

Rozsah:

1 den

Termín:

15.1. 2019, 9h – 16h;

Lektoři:

Mgr. Černá

Místo konání:

Klimentská 50, Praha 1 (mapa)

Osvědčení:

účastník obdrží osvědčení v rámci akreditovaného vzděl. programu podle § 31 zákona č. 312/2002

Cena:

1200,- Kč 


V případě zájmu si rezervujte své místo nejpozději do 8.1. 2019 zde na e-mailové adrese  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Copyright © 2019 NAVIGO. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.