E-learning

Zde NAVIGO POINT nabízí dnes již poměrně značně rozšířenou elektronickou formu studia z vlastního PC, nebo jiných zařízení. Naši zákazníci ji považují za jednu ze stěžejních vedle prezenčních kurzů, s kterými má zkušenosti většina z nás.

Přehled e-learningových kurzů nelznete na našem speciálním webu:

www.eurednik.cz
V dnešní době, kdy je trendem využívat mimo jiné také čtečky, tablety aj. technologie má tato forma studia své opodstatnění a mnohdy ji lze využít v tzv. BLENDED LEARNINGOVÉ podobě, která  se snaží v rámci vzdělávacích cílů kombinovat prvky standardní výuky (prezenční) s e-learningem.

Jelikož je našim účelem nabízet vzdělávání a rozvoj lidského potenciálu způsobem, který je estetický, etický, efektivní a respektuje naši přirozenost, připravili jsme pro Vás v e-learningu nadstandardní  nástroje.

Chceme-li totiž něco změnit a něčemu novému se naučit, "musíme být v první řadě sami sobě všímavými průvodci". Proto jsme při vytváření kurzů vytvořili takové podmínky a nástroje, které vznikly na základě hledání následujících odpovědí:

  • Jak pracovat s textem?
  • Na co jsme v tomto ohledu zvyklí, když se máme z textu něco naučit?
  • Co vlastně děláme pro to, abychom si potřebné informace zapamatovali?
  • Jak to děláme?
  • Jakou pro nás potřebnou formu volíme? Přečteme si text, pak si z něj uděláme výpisky, opakujeme si kousky textu a pro lepší zapamatování se ho snažíme spojit s nějakou emocí

Někomu např. pomáhá si v textu zatrhávat, nebo vyznačovat potřebné úseky textu, nebo si k nim případně udělat nějakou poznámku. Proto jsme vyšli vstříc těmto našim přirozeným potřebám spojeným s učením se nových informací a připravili jsme pro vás:

  • technické možnosti jak interaktivněji pracovat s textem
  • jak si v něm vyznačit potřebnou část a mít možnost napsat si k ní poznámku
  • možnost podívat se do svého přehledu, kde všude poznámky mám, v jakém řazení a daných souvislostech


Copyright © 2018 NAVIGO. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.